Centralen

Een bondgenootschap tussen Duitsland en Oosterijk-Hongarije