Docenten

Log in met uw emailadres en wachtwoord

Nog geen inloggegevens? Maak ze hier gratis aan.

Eerstewereldoorlog.nl is dé website over Nederland in de jaren 1914 – 1918. Op deze website maken de leerlingen een reis naar het verleden en kruipen zij in de huid van een persoon of familie in de Eerste Wereldoorlog.

De leerlingen doorlopen een verhaal waarbij zij kennis opdoen over de belangrijke gebeurtenissen in de jaren 1914 – 1918. Tijdens de reis worden de leerlingen geconfronteerd met menselijke en universele dilemma’s zoals verlies, onzekerheid, macht en onmacht, recht en onrecht. Door het inlevingsverhaal beklijft de geschiedenis beter.

Het programma sluit aan bij de verplichte inhoud van het onderwijscurriculum en de gebruikte lesmethoden. Leerlingen gaan aan de slag met primaire en secundaire bronnen en worden uitgedaagd hier kritisch mee om te gaan; wat vertellen historische bronnen en hoe betrouwbaar zijn deze? De leerlingen kunnen de modules individueel doorlopen maar de keuzemogelijkheden die zich bij de verschillende dilemma’s aandienen kunnen ook via het digibord klassikaal worden behandeld. De opzet van de modules leent zich voor klassikale discussies over keuzes die leerlingen maken.

De eerste module gaat over oorlogsgasten en vertelt het verhaal over de komst en opvang van Belgische vluchtelingen en geïnterneerde soldaten in Nederland. Hoe gastvrij is Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog? Met een grote variëteit aan bronnen wordt dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken belicht. In deze module worden de oorlogsgasten uit de Eerste Wereldoorlog gespiegeld aan de huidige vluchtelingopvang in Nederland.

In het komend jaar wordt het digitale educatieve platform uitgebreid met andere modules en personages.

Duur per module: 1 uur. De tijdsduur kan worden uitgebreid al naar gelang de beschikbare tijd

Kosten: geen

Museum Huis Doorn nodigt docenten uit voor het geven van feedback. Op basis van uw input gaan wij het digitale platform verder uitbouwen. 
Voor vragen en suggesties kan contact worden opgenomen met Museum Huis Doorn: educatie@huisdoorn.nl