Zoogenoemde menschenliefde

En hier in Holland hangen de bewoners je als parazieten aan ’t lijf. Ze bieden je iets aan, maar vragen u gansch uit. Alles moet met hun weten gebeuren. Geen brief, geen pak, of het moet hun om zo te zeggen getoond worden. Zooniet, koelt de vriendschap en de zoogenoemde menschenliefde!

Geïnterneerde sergeant Pierre Ignace Demal in kamp Gaasterland