Toegangspoort

“Ontwerp voor een toegangspoort voor een vluchtelingenkamp”

Boven de poort staat: ‘Laat af van alle hoop, gij die hier binnentreedt.’

Tekening van Albert Hahn, 12 december 1914, voor politiek satirisch weekblad De Notenkraker