straatgejoel en gezang verbieden

Aan het stadsbestuur B.o.Zoom

Ingesloten ƒ 200 cadeau aan de stad voor hare groote uitgaven.

Zoude men althans tijdens het aanwezig zijn der vluchtelingen ’t straatgejoel en gezang niet kunnen verbieden bij avond en nacht?

Anoniem, [februari 1915]