Met deze laten wij u weten, dat wij hier allen goed aangekomen zijn

Met deze laten wij u weten, dat wij hier allen goed aangekomen zijn. Doch het verblijf alhier is een hel voor mij: reeds denzelfden dag werd ik onwel door den erbarmelijken toestand, waarin wij hier verkeren. Alle menschen verwenschen dit kamp. Het is er om gek te worden en niet uit te houden. In de loodsden kon het er nog al door, maar hier, neen! Ik wil naar Antwerpen terug, doch ik kan hier geen papieren krijgen, we zijn hier opgesloten als in een gevangenis en mogen niet buiten de pinnekensdraad die bewaakt wordt door soldaten.

Anonieme vluchteling in kamp Nunspeet, 16 december 1914