Klas van het volk

Wij zyn hier weliswaar met liefde opgevangen, maar de klas van het volk, dat hier in de broeikassen verblyft, is heelemaal onzen stand niet. Door deze omstandigheden kunnen wij het hier niet uithouden