Het liefdebedrijf, dat hier zoo schitterend werd uitgevoerd

Dezen middag kwam er een leelijke stagnatie in het liefdebedrijf, dat hier zoo schitterend werd, uitgevoerd. Er was tegen vijf uur in heel Roosendaal geen stukje eten meer te krijgen. Alles, wat hier te krijgen was, werd gegeven aan de hongerige vluchtelingen, totdatā€¦ de menschen niet meer geven konden.

De Tijd, 10 oktober 1914