Ellende en ontevredenheid

Prent uit De Notenkraker, 12 december 1914 over de toestand in de interneringskampen met als ondertitel:

‘Ziet toe, wien gij interneert’. Ellende en ontevredenheid

Ontstaan naar aanleiding van de opstand in kamp Zeist

Prent uit De Notenkraker, 12 december 1914