De vluchtoorden voldoen beter aan hygiƫnische eischen dan menig voor Belgen ingericht stadsgebouw

De vluchtoorden voldoen beter aan hygiƫnische eischen dan menig voor Belgen ingericht stadsgebouw. De verklaring van het geklaag ligt in het feit dat de meesten hunner veerkracht missen die zoo nodig is om zich aan de vreemde toestanden (hun vreemd zijn de hunne!) aan te passen. Ook kunnen zij de eigenlijke oorzaak van hun ellende niet in het oog houden en beseffen zij niets van de moeilijkheden waarin ons land [Nederland] zich bevindt.

Onderzoek van De Nieuwe Amsterdammer (29 mei 1915) naar de leefomstandigheden in de vluchtelingenkampen