Caritas

Dit is een afbeelding aangeboden aan het Tilburgs Vluchtelingencomité door de Belgische vluchtelingen in Tilburg. Dit was om hen te bedanken voor hun hulp. Op de afbeelding staat een engel en het woord ‘caritas’. Dat betekent liefdadigheid. Eromheen en op de achtergrond zie je een lange slinger aan mensen, soms met karren vol spullen. Zo zag de vluchtelingenstroom uit België in oktober 1914 er ook echt uit. 

Regionaal Archief Tilburg