Belgenmonument

Belgenmonument: gebouwd door Belgische geïnterneerden tussen 1917 – 1919, een geschenk als dank voor de gastvrijheid.

Grootste oorlogsmonument in Nederland: