alzoo geen vluchtelingen maar werkelozen

… men signaleerde het verschijnen van personen die noch voor den vijand noch zonder dak zijn geraakt wegens het vernielen van hunnen woning, doch lieden die eenvoudig – onder de bestaande omstandigheden – in België geen werk hebben: alzoo geen vluchtelingen maar werkelozen die hier te lande onderdak en vrije voeding genieten.

Generaal Snijders, november 1914